Xilanh MFD40 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MFD40 Airtac

Model: MFD40x10, MFD40x10S, MFD40x15, MFD40x15S, MFD40x20, MFD40x20S, MFD40x25, MFD40x25S, MFD40x30, MFD40x30S, MFD40x40, MFD40x40S, MFD40x50, MFD40x50S, MFD40x60, MFD40x60S, MFD40x75, MFD40x75S, MFD40x80, MFD40x80S, MFD40x100, MFD40x100S, MFD40x125, MFD40x125S, MFD40x150, MFD40x150S, MFD40x160, MFD40x160S, MFD40x175, MFD40x175S, MFD40x200, MFD40x200S, MFD40x250, MFD40x250S, MFD40x300, MFD40x300S, MFD40x350, MFD40x350S, MFD40x400, MFD40x400S, MFD40x450, MFD40x450S, MFD40x500, MFD40x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MFD40 Airtac, đường kính trong xilanh 40 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn