Xilanh MFJ40 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MFJ40 Airtac

Model: MFJ40x10, MFJ40x10S, MFJ40x15, MFJ40x15S, MFJ40x20, MFJ40x20S, MFJ40x25, MFJ40x25S, MFJ40x30, MFJ40x30S, MFJ40x40, MFJ40x40S, MFJ40x50, MFJ40x50S, MFJ40x60, MFJ40x60S, MFJ40x75, MFJ40x75S, MFJ40x80, MFJ40x80S, MFJ40x100, MFJ40x100S, MFJ40x125, MFJ40x125S, MFJ40x150, MFJ40x150S, MFJ40x160, MFJ40x160S, MFJ40x175, MFJ40x175S, MFJ40x200, MFJ40x200S, MFJ40x250, MFJ40x250S, MFJ40x300, MFJ40x300S, MFJ40x350, MFJ40x350S, MFJ40x400, MFJ40x400S, MFJ40x450, MFJ40x450S, MFJ40x500, MFJ40x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MFJ40 Airtac, đường kính trong xilanh 40 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn