Xilanh MI8 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MI8 Airtac

Model: MI8x10, MI8x10S, MI8x10SCA, MI8x15, MI8x15S, MI8x15SCA, MI8x20, MI8x20S, MI8x20SCA, MI8x25, MI8x25S, MI8x25SCA, MI8x30, MI8x30S, MI8x30SCA, MI8x40, MI8x40S, MI8x40SCA, MI8x50, MI8x50S,  MI8x50SCA, MI8x60, MI8x60S, MI8x60SCA, MI8x75, MI8x75S, MI8x75SCA, MI8x80, MI8x80S,  MI8x80SCA, MI8x100, MI8x100S, MI8x100SCA, MI8x125, MI8x125S, MI8x125SCA, MI8x150, MI8x150S, MI8x150SCA.

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MI8 Airtac, đường kính trong xilanh 8mm, hành trình xilanh từ 10mm – 150mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn