Xilanh MI12 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MI12 Airtac

Model: MI12x10, MI12x10S, MI12x10SCA, MI12x15, MI12x15S, MI12x15SCA, MI12x20, MI12x20S, MI12x20SCA, MI12x25, MI12x25S, MI12x25SCA, MI12x30, MI12x30S, MI12x30SCA, MI12x40, MI12x40S, MI12x40SCA, MI12x50, MI12x50S,  MI12x50SCA, MI12x60, MI12x60S, MI12x60SCA, MI12x75, MI12x75S, MI12x75SCA, MI12x80, MI12x80S,  MI12x80SCA, MI12x100, MI12x100S, MI12x100SCA, MI12x125, MI12x125S, MI12x125SCA, MI12x150, MI12x150S, MI12x150SCA, MI12x160, MI12x160S, MI12x160SCA, MI12x175, MI12x175S, MI12x175SCA, MI12x200, MI12x200S, MI12x200SCA, MI12x250, MI12x250S, MI12x250SCA

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MI12 Airtac, đường kính trong xilanh 12mm, hành trình xilanh từ 10mm – 250mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn