Xilanh MI10 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MI10 Airtac

Model: MI10x10, MI10x10S, MI10x10SCA, MI10x15, MI810x15S, MI10x15SCA, MI10x20, MI10x20S, MI10x20SCA, MI10x25, MI10x25S, MI10x25SCA, MI10x30, MI10x30S, MI10x30SCA, MI10x40, MI10x40S, MI10x40SCA, MI10x50, MI10x50S,  MI10x50SCA, MI10x60, MI10x60S, MI10x60SCA, MI10x75, MI10x75S, MI10x75SCA, MI10x80, MI10x80S,  MI10x80SCA, MI10x100, MI10x100S, MI10x100SCA, MI10x125, MI10x125S, MI10x125SCA, MI10x150, MI10x150S, MI10x150SCA, MI10x160, MI10x160S, MI10x160SCA, MI10x175, MI10x175S, MI10x175SCA, MI10x200, MI10x200S, MI10x200SCA

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MI10 Airtac, đường kính trong xilanh 10mm, hành trình xilanh từ 10mm – 200mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn