Xilanh MFD32 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MFD32 Airtac

Model: MFD32x10, MFD32x10S, MFD32x15, MFD32x15S, MFD32x20, MFD32x20S, MFD32x25, MFD32x25S, MFD32x30, MFD32x30S, MFD32x40, MFD32x40S, MFD32x50, MFD32x50S, MFD32x60, MFD32x60S, MFD32x75, MFD32x75S, MFD32x80, MFD32x80S, MFD32x100, MFD32x100S, MFD32x125, MFD32x125S, MFD32x150, MFD32x150S, MFD32x160, MFD32x160S, MFD32x175, MFD32x175S, MFD32x200, MFD32x200S, MFD32x250, MFD32x250S, MFD32x300, MFD32x300S, MFD32x350, MFD32x350S, MFD32x400, MFD32x400S, MFD32x450, MFD32x450S, MFD32x500, MFD32x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MFD32 Airtac, đường kính trong xilanh 32 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn