Xilanh PBD16 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén PBD16 Airtac

Model: PBD16x10, PBD16x10S, PBD16x15, PBD16x15S, PBD16x20, PBD16x20S, PBD16x25, PBD16x25S, PBD16x30, PBD16x30S, PBD16x40, PBD16x40S, PBD16x50, PBD16x50S, PBD16x60, PBD16x60S, PBD16x75, PBD16x75S, PBD16x80, PBD16x80S, PBD16x100, PBD16x100S, PBD16x125, PBD16x125S, PBD16x150, PBD16x150S, PBD16x160, PBD16x160S, PBD16x175, PBD16x175S, PBD16x200, PBD16x200S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí PBD16 Airtac, đường kính trong xilanh 16 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 200mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn