Xilanh PBD12 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén PBD12 Airtac

Model: PBD12x10, PBD12x10S, PBD12x15, PBD12x15S, PBD12x20, PBD12x20S, PBD12x25, PBD12x25S, PBD12x30, PBD12x30S, PBD12x40, PBD12x40S, PBD12x50, PBD12x50S, PBD12x60, PBD12x60S, PBD12x75, PBD12x75S, PBD12x80, PBD12x80S, PBD12x100, PBD12x100S, PBD12x125, PBD12x125S, PBD12x150, PBD12x150S, PBD12x160, PBD12x160S, PBD12x175, PBD12x175S, PBD12x200, PBD12x200S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí PBD12 Airtac, đường kính trong xilanh 12 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 200mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn