Xilanh PB16 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén PB16 Airtac

Model: PB16x10, PB16x10S, PB16x15, PB16x15S, PB16x20, PB16x20S, PB16x25, PB16x25S, PB16x30, PB16x30S, PB16x40, PB16x40S, PB16x50, PB16x50S, PB16x60, PB16x60S, PB16x75, PB16x75S, PB16x80, PB16x80S, PB16x100, PB16x100S, PB16x125, PB16x125S, PB16x150, PB16x150S, PB16x160, PB16x160S, PB16x175, PB16x175S, PB16x200, PB16x200S, PB16x250, PB16x250S, PB16x300, PB16x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí PB16 Airtac, đường kính trong xilanh 16 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn