Xilanh MID32 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MID32 Airtac

Model: MID32x10, MID32x10S, MID32x15, MID32x15S, MID32x20, MID32x20S, MID32x25, MID32x25S, MID32x30, MID32x30S, MID32x40, MID32x40S, MID32x50, MID32x50S, MID32x60, MID32x60S, MID32x75, MID32x75S, MID32x80, MID32x80S, MID32x100, MID32x100S, MID32x125, MID32x125S, MID32x150, MID32x150S, MID32x160, MID32x160S, MID32x175, MID32x175S, MID32x200, MID32x200S, MID32x250, MID32x250S, MID32x300, MID32x300S, MID32x350, MID32x350S, MID32x400, MID32x400S, MID32x450, MID32x450S, MID32x500, MID32x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MID32 Airtac, đường kính trong xilanh 32mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn