Xilanh MID25 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MID25 Airtac

Model: MID25x10, MID25x10S, MID25x15, MID25x15S, MID25x20, MID25x20S, MID25x25, MID25x25S, MID25x30, MID25x30S, MID25x40, MID25x40S, MID25x50, MID25x50S, MID25x60, MID25x60S, MID25x75, MID25x75S, MID25x80, MID25x80S, MID25x100, MID25x100S, MID25x125, MID25x125S, MID25x150, MID25x150S, MID25x160, MID25x160S, MID25x175, MID25x175S, MID25x200, MID25x200S, MID25x250, MID25x250S, MID25x300, MID25x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MID25 Airtac, đường kính trong xilanh 25mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn