Xilanh MID40 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MID40 Airtac

Model: MID40x10, MID40x10S, MID40x15, MID40x15S, MID40x20, MID40x20S, MID40x25, MID40x25S, MID40x30, MID40x30S, MID40x40, MID40x40S, MID40x50, MID40x50S, MID40x60, MID40x60S, MID40x75, MID40x75S, MID40x80, MID40x80S, MID40x100, MID40x100S, MID40x125, MID40x125S, MID40x150, MID40x150S, MID40x160, MID40x160S, MID40x175, MID40x175S, MID40x200, MID40x200S, MID40x250, MID40x250S, MID40x300, MID40x300S, MID40x350, MID40x350S, MID40x400, MID40x400S, MID40x450, MID40x450S, MID40x500, MID40x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MID40 Airtac, đường kính trong xilanh 40mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn