Xilanh MI40 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MI40 Airtac

Model: MI40x10, MI40x10S, MI40x10SCA, MI40x15, MI40x15S, MI40x15SCA, MI40x20, MI40x20S, MI40x20SCA, MI40x25, MI40x25S, MI40x25SCA, MI40x30, MI40x30S, MI40x30SCA, MI40x40, MI40x40S, MI40x40SCA, MI40x50, MI40x50S,  MI40x50SCA, MI40x60, MI40x60S, MI40x60SCA, MI40x75, MI40x75S, MI40x75SCA, MI40x80, MI40x80S,  MI40x80SCA, MI40x100, MI40x100S, MI40x100SCA, MI40x125, MI40x125S, MI40x125SCA, MI40x150, MI40x150S, MI40x150SCA, MI40x160, MI40x160S, MI40x160SCA, MI40x175, MI40x175S, MI40x175SCA, MI40x200, MI40x200S, MI40x200SCA, MI40x250, MI40x250S, MI40x250SCA, MI40x300, MI40x300S, MI40x300SCA, MI40x350, MI40x350S, MI40x350SCA, MI40x400, MI40x400S, MI40x400SCA, MI40x450, MI40x450S, MI40x450SCA, MI40x500, MI40x500S, MI40x500SCA

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MI40 Airtac, đường kính trong xilanh 40mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn