Xilanh MI32 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MI32 Airtac

Model: MI32x10, MI32x10S, MI32x10SCA, MI32x15, MI32x15S, MI32x15SCA, MI32x20, MI32x20S, MI32x20SCA, MI32x25, MI32x25S, MI32x25SCA, MI32x30, MI32x30S, MI32x30SCA, MI32x40, MI32x40S, MI32x40SCA, MI32x50, MI32x50S,  MI32x50SCA, MI32x60, MI32x60S, MI32x60SCA, MI32x75, MI32x75S, MI32x75SCA, MI32x80, MI32x80S,  MI32x80SCA, MI32x100, MI32x100S, MI32x100SCA, MI32x125, MI32x125S, MI32x125SCA, MI32x150, MI32x150S, MI32x150SCA, MI32x160, MI32x160S, MI32x160SCA, MI32x175, MI32x175S, MI32x175SCA, MI32x200, MI32x200S, MI32x200SCA, MI32x250, MI32x250S, MI32x250SCA, MI32x300, MI32x300S, MI32x300SCA, MI32x350, MI32x350S, MI32x350SCA, MI32x400, MI32x400S, MI32x400SCA, MI32x450, MI32x450S, MI32x450SCA, MI32x500, MI32x500S, MI32x500SCA

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MI32 Airtac, đường kính trong xilanh 32mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn