Xilanh MIC40 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MIC40 Airtac

Model: MIC40x10, MIC40x10S, MIC40x10SCA, MIC40x15, MIC40x15S, MIC40x15SCA, MIC40x20, MIC40x20S, MIC40x20SCA, MIC40x25, MIC40x25S, MIC40x25SCA, MIC40x30, MIC40x30S, MIC40x30SCA, MIC40x40, MIC40x40S, MIC40x40SCA, MIC40x50, MIC40x50S,  MIC40x50SCA, MIC40x60, MIC40x60S, MIC40x60SCA, MIC40x75, MIC40x75S, MIC40x75SCA, MIC40x80, MIC40x80S,  MIC40x80SCA, MIC40x100, MIC40x100S, MIC40x100SCA, MIC40x125, MIC40x125S, MIC40x125SCA, MIC40x150, MIC40x150S, MIC40x150SCA, MIC40x160, MIC40x160S, MIC40x160SCA, MIC40x175, MIC40x175S, MIC40x175SCA, MIC40x200, MIC40x200S, MIC40x200SCA, MIC40x250, MIC40x250S, MIC40x250SCA, MIC40x300, MIC40x300S, MIC40x300SCA, MIC40x350, MIC40x350S, MIC40x350SCA, MIC40x400, MIC40x400S, MIC40x400SCA, MIC40x450, MIC40x450S, MIC40x450SCA, MIC40x500, MIC40x500S, MIC40x500SCA

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MIC40 Airtac, đường kính trong xilanh 40mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn