Xilanh MI25 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MI25 Airtac

Model: MI25x10, MI25x10S, MI25x10SCA, MI25x15, MI25x15S, MI25x15SCA, MI25x20, MI25x20S, MI25x20SCA, MI25x25, MI25x25S, MI25x25SCA, MI25x30, MI25x30S, MI25x30SCA, MI25x40, MI25x40S, MI25x40SCA, MI25x50, MI25x50S,  MI25x50SCA, MI25x60, MI25x60S, MI25x60SCA, MI25x75, MI25x75S, MI25x75SCA, MI25x80, MI25x80S,  MI25x80SCA, MI25x100, MI25x100S, MI25x100SCA, MI25x125, MI25x125S, MI25x125SCA, MI25x150, MI25x150S, MI25x150SCA, MI25x160, MI25x160S, MI25x160SCA, MI25x175, MI25x175S, MI25x175SCA, MI25x200, MI25x200S, MI25x200SCA, MI25x250, MI25x250S, MI25x250SCA, MI25x300, MI25x300S, MI25x300SCA, MI25x350, MI25x350S, MI25x350SCA, MI25x400, MI25x400S, MI25x400SCA, MI25x450, MI25x450S, MI25x450SCA, MI25x500, MI25x500S, MI25x500SCA

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MI25 Airtac, đường kính trong xilanh 25mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn