Xilanh MI20 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MI20 Airtac

Model: MI20x10, MI20x10S, MI20x10SCA, MI20x15, MI20x15S, MI20x15SCA, MI20x20, MI20x20S, MI20x20SCA, MI20x25, MI20x25S, MI20x25SCA, MI20x30, MI20x30S, MI20x30SCA, MI20x40, MI20x40S, MIC20x40SCA, MIC20x50, MIC20x50S,  MIC20x50SCA, MIC20x60, MIC20x60S, MIC20x60SCA, MIC20x75, MI20x75S, MI20x75SCA, MI20x80, MI20x80S,  MI20x80SCA, MI20x100, MI20x100S, MI20x100SCA, MI20x125, MI20x125S, MI20x125SCA, MI20x150, MI20x150S, MI20x150SCA, MI20x160, MI20x160S, MI20x160SCA, MI20x175, MI20x175S, MI20x175SCA, MI20x200, MI20x200S, MI20x200SCA, MI20x250, MI20x250S, MI20x250SCA, MI20x300, MI20x300S, MI20x300SCA, MI20x350, MI20x350S, MI20x350SCA, MI20x400, MI20x400S, MI20x400SCA, MI20x450, MI20x450S, MI20x450SCA, MI20x500, MI20x500S, MI20x500SCA

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MI20 Airtac, đường kính trong xilanh 20mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn