Xilanh MGD50 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MGD50 Airtac

Model: MGD50x10, MGD50x10S, MGD50x15, MGD50x15S, MGD50x20, MGD50x20S, MGD50x25, MGD50x25S, MGD50x30, MGD50x30S, MGD50x40, MGD50x40S, MGD50x50, MGD50x50S, MGD50x60, MGD50x60S, MGD50x75, MGD50x75S, MGD50x80, MGD50x80S, MGD50x100, MGD50x100S, MGD50x125, MGD50x125S, MGD50x150, MGD50x150S, MGD50x160, MGD50x160S, MGD50x175, MGD50x175S, MGD50x200, MGD50x200S, MGD50x250, MGD50x250S, MGD50x300, MGD50x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MGD50 Airtac, đường kính trong xilanh 50 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn