Xilanh MGD63 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MGD63 Airtac

Model: MGD63x10, MGD63x10S, MGD63x15, MGD63x15S, MGD63x20, MGD63x20S, MGD63x25, MGD63x25S, MGD63x30, MGD63x30S, MGD63x40, MGD63x40S, MGD63x50, MGD63x50S, MGD63x60, MGD63x60S, MGD63x75, MGD63x75S, MGD63x80, MGD63x80S, MGD63x100, MGD63x100S, MGD63x125, MGD63x125S, MGD63x150, MGD63x150S, MGD63x160, MGD63x160S, MGD63x175, MGD63x175S, MGD63x200, MGD63x200S, MGD63x250, MGD63x250S, MGD63x300, MGD63x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MGD63 Airtac, đường kính trong xilanh 63 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn