Xilanh MGD40 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MGD40 Airtac

Model: MGD40x10, MGD40x10S, MGD40x15, MGD40x15S, MGD40x20, MGD40x20S, MGD40x25, MGD40x25S, MGD40x30, MGD40x30S, MGD40x40, MGD40x40S, MGD40x50, MGD40x50S, MGD40x60, MGD40x60S, MGD40x75, MGD40x75S, MGD40x80, MGD40x80S, MGD40x100, MGD40x100S, MGD40x125, MGD40x125S, MGD40x150, MGD40x150S, MGD40x160, MGD40x160S, MGD40x175, MGD40x175S, MGD40x200, MGD40x200S, MGD40x250, MGD40x250S, MGD40x300, MGD40x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MGD40 Airtac, đường kính trong xilanh 40 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn