Xilanh MFJ32 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MFJ32 Airtac

Model: MFJ32x10, MFJ32x10S, MFJ32x15, MFJ32x15S, MFJ32x20, MFJ32x20S, MFJ32x25, MFJ32x25S, MFJ32x30, MFJ32x30S, MFJ32x40, MFJ32x40S, MFJ32x50, MFJ32x50S, MFJ32x60, MFJ32x60S, MFJ32x75, MFJ32x75S, MFJ32x80, MFJ32x80S, MFJ32x100, MFJ32x100S, MFJ32x125, MFJ32x125S, MFJ32x150, MFJ32x150S, MFJ32x160, MFJ32x160S, MFJ32x175, MFJ32x175S, MFJ32x200, MFJ32x200S, MFJ32x250, MFJ32x250S, MFJ32x300, MFJ32x300S, MFJ32x350, MFJ32x350S, MFJ32x400, MFJ32x400S, MFJ32x450, MFJ32x450S, MFJ32x500, MFJ32x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MFJ32 Airtac, đường kính trong xilanh 40 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn