Xilanh MFJ25 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MFJ25 Airtac

Model: MFJ25x10, MFJ25x10S, MFJ25x15, MFJ25x15S, MFJ25x20, MFJ25x20S, MFJ25x25, MFJ25x25S, MFJ25x30, MFJ25x30S, MFJ25x40, MFJ25x40S, MFJ25x50, MFJ25x50S, MFJ25x60, MFJ25x60S, MFJ25x75, MFJ25x75S, MFJ25x80, MFJ25x80S, MFJ25x100, MFJ25x100S, MFJ25x125, MFJ25x125S, MFJ25x150, MFJ25x150S, MFJ25x160, MFJ25x160S, MFJ25x175, MFJ25x175S, MFJ25x200, MFJ25x200S, MFJ25x250, MFJ25x250S, MFJ25x300, MFJ25x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MFJ25 Airtac, đường kính trong xilanh 25 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn