Xilanh MFD20 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MFD20 Airtac

Model: MFD20x10, MFD20x10S, MFD20x15, MFD20x15S, MFD20x20, MFD20x20S, MFD20x25, MFD20x25S, MFD20x30, MFD20x30S, MFD20x40, MFD20x40S, MFD20x50, MFD20x50S, MFD20x60, MFD20x60S, MFD20x75, MFD20x75S, MFD20x80, MFD20x80S, MFD20x100, MFD20x100S, MFD20x125, MFD20x125S, MFD20x150, MFD20x150S, MFD20x160, MFD20x160S, MFD20x175, MFD20x175S, MFD20x200, MFD20x200S, MFD20x250, MFD20x250S, MFD20x300, MFD20x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MFD20 Airtac, đường kính trong xilanh 20 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn