Xilanh MFC20 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MFC20 Airtac

Model: MFC20x10, MFC20x10S, MFC20x15, MFC20x15S, MFC20x20, MFC20x20S, MFC20x25, MFC20x25S, MFC20x30, MFC20x30S, MFC20x40, MFC20x40S, MFC20x50, MFC20x50S, MFC20x60, MFC20x60S, MFC20x75, MFC20x75S, MFC20x80, MFC20x80S, MFC20x100, MFC20x100S, MFC20x125, MFC20x125S, MFC20x150, MFC20x150S, MFC20x160, MFC20x160S, MFC20x175, MFC20x175S, MFC20x200, MFC20x200S, MFC20x250, MFC20x250S, MFC20x300, MFC20x300S, MFC20x350, MFC20x350S, MFC20x400, MFC20x400S, MFC20x450, MFC20x450S, MFC20x500, MFC20x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MFC20 Airtac, đường kính trong xilanh 20 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn