Xilanh MFD25 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MFD25 Airtac

Model: MFD25x10, MFD25x10S, MFD25x15, MFD25x15S, MFD25x20, MFD25x20S, MFD25x25, MFD25x25S, MFD25x30, MFD25x30S, MFD25x40, MFD25x40S, MFD25x50, MFD25x50S, MFD25x60, MFD25x60S, MFD25x75, MFD25x75S, MFD25x80, MFD25x80S, MFD25x100, MFD25x100S, MFD25x125, MFD25x125S, MFD25x150, MFD25x150S, MFD25x160, MFD25x160S, MFD25x175, MFD25x175S, MFD25x200, MFD25x200S, MFD25x250, MFD25x250S, MFD25x300, MFD25x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MFD25 Airtac, đường kính trong xilanh 25 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn