Xilanh MFC25 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MFC25 Airtac

Model: MFC25x10, MFC25x10S, MFC25x15, MFC25x15S, MFC25x20, MFC25x20S, MFC25x25, MFC25x25S, MFC25x30, MFC25x30S, MFC25x40, MFC25x40S, MFC25x50, MFC25x50S, MFC25x60, MFC25x60S, MFC25x75, MFC25x75S, MFC25x80, MFC25x80S, MFC25x100, MFC25x100S, MFC25x125, MFC25x125S, MFC25x150, MFC25x150S, MFC25x160, MFC25x160S, MFC25x175, MFC25x175S, MFC25x200, MFC25x200S, MFC25x250, MFC25x250S, MFC25x300, MFC25x300S, MFC25x350, MFC25x350S, MFC25x400, MFC25x400S, MFC25x450, MFC25x450S, MFC25x500, MFC25x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MFC25 Airtac, đường kính trong xilanh 25 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn