Xilanh MACD63 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MACD63 Airtac

Model: MACD63x10, MACD63x10S, MACD63x15, MACD63x15S, MACD63x20, MACD63x20S, MACD63x25, MACD63x25S, MACD63x30, MACD63x30S, MACD63x40, MACD63x40S, MACD63x50, MACD63x50S, MACD63x60, MACD63x60S, MACD63x75, MACD63x75S, MACD63x80, MACD63x80S, MACD63x100, MACD63x100S, MACD63x125,MACD63x125S, MACD63x150, MACD63x150S, MACD63x160, MACD63x160S, MACD63x20, MACD63x175S, MACD63x200, MACD63x200S, MACD63x250, MACD63x250S, MACD63x300, MACD63x300S, MACD63x350, MACD63x350S, MACD63x400, MACD63x400S, MACD63x450, MACD63x450S, MACD63x500, MACD63x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MACD63 Airtac, đường kính trong xilanh 63 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn