Xilanh MACD50 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MACD50 Airtac

Model: MACD50x10, MACD50x10S, MACD50x15, MACD50x15S, MACD50x20, MACD50x20S, MACD50x25, MACD50x25S, MACD50x30, MACD50x30S, MACD50x40, MACD50x40S, MACD50x50, MACD50x50S, MACD50x60, MACD50x60S, MACD50x75, MACD50x75S, MACD50x80, MACD50x80S, MACD50x100, MACD50x100S, MACD50x125,MACD50x125S, MACD50x150, MACD50x150S, MACD50x160, MACD50x160S, MACD50x20, MACD50x175S, MACD50x200, MACD50x200S, MACD50x250, MACD50x250S, MACD50x300, MACD50x300S, MACD50x350, MACD50x350S, MACD50x400, MACD50x400S, MACD50x450, MACD50x450S, MACD50x500, MACD50x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MACD50 Airtac, đường kính trong xilanh 50 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn