Xilanh MAC63 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MAC63 Airtac

Model: MAC50x10, MAC50x10S, MAC50x15, MAC50x15S, MAC50x20, MAC50x20S, MAC50x25, MAC50x25S, MAC50x30, MAC50x30S, MAC50x40, MAC50x40S, MAC50x50, MAC50x50S, MAC50x60, MAC50x60S, MAC50x75, MAC50x75S, MAC50x80, MAC50x80S, MAC50x100, MAC50x100S, MAC50x125,MAC50x125S, MAC50x150, MAC50x150S, MAC50x160, MAC50x160S, MAC50x20, MAC50x175S, MAC50x200, MAC50x200S, MAC50x250, MAC50x250S, MAC50x300, MAC50x300S, MAC50x350, MAC50x350S, MAC50x400, MAC50x400S, MAC50x450, MAC50x450S, MAC50x500, MAC50x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MAC63 Airtac, đường kính trong xilanh 63 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn