Xilanh MACD40 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MACD40 Airtac

Model: MACD40x10, MACD40x10S, MACD40x15, MACD40x15S, MACD40x20, MACD40x20S, MACD40x25, MACD40x25S, MACD40x30, MACD40x30S, MACD40x40, MACD40x40S, MACD40x50, MACD40x50S, MACD40x60, MACD40x60S, MACD40x75, MACD40x75S, MACD40x80, MACD40x80S, MACD40x100, MACD40x100S, MACD40x125,MACD40x125S, MACD40x150, MACD40x150S, MACD40x160, MACD40x160S, MACD40x20, MACD40x175S, MACD40x200, MACD40x200S, MACD40x250, MACD40x250S, MACD40x300, MACD40x300S, MACD40x350, MACD40x350S, MACD40x400, MACD40x400S, MACD40x450, MACD40x450S, MACD40x500, MACD40x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MACD40 Airtac, đường kính trong xilanh 40 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn