Xilanh khí SC80 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén SC80 Airtac

Model: SC80x25, SC80x25S, SC80x50, SC80x50S, SC80x75, SC80x75S, SC80x80, SC80x80S, SC80x100, SC80x100S, SC80x125, SC80x125S, SC80x150, SC80x150S, SC80x160, SC80x160S, SC80x175, SC80x175S, SC80x200, SC80x200S, SC80x250, SC80x250S, SC80x300, SC80x300S, SC80x350, SC80x350S, SC80x400, SC80x400S, SC80x450, SC80x450S, SC80x500, SC80x500S, SC80x600, SC80x600S, SC80x700, SC80x700S, SC80x800, SC80x800S, SC80x900, SC80x900S, SC80x1000, SC80x1000S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí SC80 Airtac, đường kính trong xilanh 80mm, đường kính ty xilanh 25mm, hành trình xilanh từ 25mm – 1000mm

Giá: Vui lòng gọi 0901879122 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn