Xilanh khí SC100 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén SC100 Airtac

Model: SC100x25, SC100x25S, SC100x50, SC100x50S, SC100x75, SC100x75S, SC100x80, SC100x80S, SC100x100, SC100x100S, SC100x125, SC100x125S, SC100x150, SC100x150S, SC100x160, SC100x160S, SC100x175, SC100x175S, SC100x200, SC100x200S, SC100x250, SC100x250S, SC100x300, SC100x300S, SC100x350, SC100x350S, SC100x400, SC100x400S, SC100x450, SC100x450S, SC100x500, SC100x500S, SC100x600, SC100x600S, SC100x700, SC100x700S, SC100x800, SC100x800S, SC100x900, SC100x900S, SC100x1000, SC100x1000S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí SC100 Airtac, đường kính trong xilanh 100mm, đường kính ty xilanh 25mm, hành trình xilanh từ 25mm – 1000mm

Giá: Vui lòng gọi 0901879122 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn