Xilanh khí SC63 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén SC63 Airtac

Model: SC63x25, SC63x25S, SC63x50, SC63x50S, SC63x75, SC63x75S, SC63x80, SC63x80S, SC63x100, SC63x100S, SC63x125, SC63x125S, SC63x150, SC63x150S, SC63x160, SC63x160S, SC63x175, SC63x175S, SC63x200, SC63x200S, SC63x250, SC63x250S, SC63x300, SC63x300S, SC63x350, SC63x350S, SC63x400, SC63x400S, SC63x450, SC63x450S, SC63x500, SC63x500S, SC63x600, SC63x600S, SC63x700, SC63x700S, SC63x800, SC63x800S, SC63x900, SC63x900S, SC63x1000, SC63x1000S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí SC63 Airtac, đường kính trong xilanh 63mm, đường kính ty xilanh 20mm, hành trình xilanh từ 25mm – 1000mm

Giá: Vui lòng gọi 0901879122 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn