Xilanh khí SC50 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén SC50 Airtac

Model: SC50x25, SC50x25S, SC50x50, SC50x50S, SC50x75, SC50x75S, SC50x80, SC50x80S, SC50x100, SC50x100S, SC50x125, SC50x125S, SC50x150, SC50x150S, SC50x160, SC50x160S, SC50x175, SC50x175S, SC50x200, SC50x200S, SC50x250, SC50x250S, SC50x300, SC50x300S, SC50x350, SC50x350S, SC50x400, SC50x400S, SC50x450, SC50x450S, SC50x500, SC50x500S, SC50x600, SC50x600S, SC50x700, SC50x700S, SC50x800, SC50x800S, SC50x900, SC50x900S, SC50x1000, SC50x1000S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí SC50 Airtac, đường kính trong xilanh 50mm, đường kính ty xilanh 20mm, hành trình xilanh từ 25mm – 1000mm

Giá: Vui lòng gọi 0901879122 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn