Xilanh khí SC40 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén SC40 Airtac

Model: SC40x25, SC40x25S, SC40x50, SC40x50S, SC40x75, SC40x75S, SC40x80, SC40x80S, SC40x100, SC40x100S, SC40x125, SC40x125S, SC40x150, SC40x150S, SC40x160, SC40x160S, SC40x175, SC40x175S, SC40x200, SC40x200S, SC40x250, SC40x250S, SC40x300, SC40x300S, SC40x350, SC40x350S, SC40x400, SC40x400S, SC40x450, SC40x450S, SC40x500, SC40x500S, SC40x600, SC40x600S, SC40x700, SC40x700S, SC40x800, SC40x800S, SC40x900, SC40x900S, SC40x1000, SC40x1000S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí SC40 Airtac, đường kính trong xilanh 40mm, đường kính ty xilanh 16mm, hành trình xilanh từ 25mm – 1000mm

Giá: Vui lòng gọi 0901879122 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn