Xilanh khí BSC80 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén BSC80 Airtac

Model: BSC80x25, BSC80x50, BSC80x50S, BSC80x75, BSC80x75S, BSC80x80, BSC80x80S, BSC80x100, BSC80x100S, BSC80x125, BSC80x125S, BSC80x150, BSC80x150S, BSC80x160, BSC80x160S, BSC80x175, BSC80x175S, BSC80x200, BSC80x200S, BSC80x250, BSC80x250S, BSC80x300, BSC80x300S, BSC80x350, BSC80x350S, BSC80x400, BSC80x400S, BSC80x450, BSC80x450S, BSC80x500, BSC80x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí BSC80 Airtac, đường kính trong xilanh 80mm, hành trình xilanh từ 25mm – 1000mm

Giá: Vui lòng gọi 0901879122 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn