Xilanh khí BSC100 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén BSC100 Airtac

Model: BSC100x25, BSC100x50, BSC100x50S, BSC100x75, BSC100x75S, BSC100x80, BSC100x80S, BSC100x100, BSC100x100S, BSC100x125, BSC100x125S, BSC100x150, BSC100x150S, BSC100x160, BSC100x160S, BSC100x175, BSC100x175S, BSC100x200, BSC100x200S, BSC100x250, BSC100x250S, BSC100x300, BSC100x300S, BSC100x350, BSC100x350S, BSC100x400, BSC100x400S, BSC100x450, BSC100x450S, BSC100x500, BSC100x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí BSC100 Airtac, đường kính trong xilanh 100mm, hành trình xilanh từ 25mm – 1000mm

Giá: Vui lòng gọi 0901879122 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn