Xilanh khí BSC63 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén BSC63 Airtac

Model: BSC63x25, BSC63x50, BSC63x50S, BSC63x75, BSC63x75S, BSC63x80, BSC63x80S, BSC63x100, BSC63x100S, BSC63x125, BSC63x125S, BSC63x150, BSC63x150S, BSC63x160, BSC63x160S, BSC63x175, BSC63x175S, BSC63x200, BSC63x200S, BSC63x250, BSC63x250S, BSC63x300, BSC63x300S, BSC63x350, BSC63x350S, BSC63x400, BSC63x400S, BSC63x450, BSC63x450S, BSC63x500, BSC63x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí BSC63 Airtac, đường kính trong xilanh 63mm, hành trình xilanh từ 25mm – 1000mm

Giá: Vui lòng gọi 0901879122 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn