Xilanh ACED40 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén ACED40 Airtac

Model: ACED40x5, ACEDS40x5, ACED40x10, ACEDS40x10, ACED40x15, ACEDS40x15, ACEDS40x20, ACED40x25, ACEDS40x25, ACED40x30, ACEDS40x30, ACED40x35, ACEDS40x35, ACED40x40, ACEDS40x40, ACED40x45, ACEDS40x45, ACED40x50, ACEDS40x50, ACED40x55, ACEDS40x55, ACED40x60, ACEDS40x60, ACED40x75, ACEDS40x75, ACED40x80, ACEDS40x80,  ACED40x90, ACEDS40x90, ACED40x100, ACEDS40x100, ACED40x110, ACEDS40x110, ACED40x120, ACEDS40x120, ACED40x125, ACED40x125S, ACED40x150, ACEDS40x150, ACED40x175, ACEDS40x175,  ACED40x200, ACEDS40x20

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí ACED40 Airtac, đường kính trong xilanh 40 mm, hành trình xilanh từ 5mm – 200mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn