Xilanh ACED50 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén ACED50 Airtac

Model: ACED50x5, ACEDS50x5, ACED50x10, ACEDS50x10, ACED50x15, ACEDS50x15, ACEDS50x20, ACED50x25, ACEDS50x25, ACED50x30, ACEDS50x30, ACED50x35, ACEDS50x35, ACED50x40, ACEDS50x40, ACED50x45, ACEDS50x45, ACED50x50, ACEDS50x50, ACED50x55, ACEDS50x55, ACED50x60, ACEDS50x60, ACED50x75, ACEDS50x75, ACED50x80, ACEDS50x80,  ACED50x90, ACEDS50x90, ACED50x100, ACEDS50x100, ACED50x110, ACEDS50x110, ACED50x120, ACEDS50x120, ACED50x125, ACED50x125S, ACED50x150, ACEDS50x150, ACED50x175, ACEDS50x175,  ACED50x200, ACEDS50x200, ACED50x225, ACEDS50x225, ACED50x250, ACEDS50x250

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí ACED50 Airtac, đường kính trong xilanh 50 mm, hành trình xilanh từ 5mm – 250mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn