Xilanh ACED32 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén ACED32 Airtac

Model: ACED32x5, ACEDS32x5, ACED32x10, ACEDS32x10, ACED32x15, ACEDS32x15, ACEDS32x20, ACED32x25, ACEDS32x25, ACED32x30, ACEDS32x30, ACED32x35, ACEDS32x35, ACED32x40, ACEDS32x40, ACED32x45, ACEDS32x45, ACED32x50, ACEDS32x50, ACED32x55, ACEDS32x55, ACED32x60, ACEDS32x60, ACED32x75, ACEDS32x75, ACED32x80, ACEDS32x80,  ACED32x90, ACEDS32x90, ACED32x100, ACEDS32x100, ACED32x110, ACEDS32x110, ACED32x120, ACEDS32x120, ACED32x125, ACED32x125S, ACED32x150, ACEDS32x150, ACED32x175, ACEDS32x175,  ACED32x200, ACEDS32x200

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí ACED32 Airtac, đường kính trong xilanh 32 mm, hành trình xilanh từ 5mm – 200mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn