Xilanh ACED125 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén ACED125 Airtac

Model: ACED125x5, ACED125x10, ACED125x15, ACED125x20, ACEDS125x20, ACED125x25, ACEDS125x25, ACED125x30, ACEDS125x30, ACED125x35, ACEDS125x35, ACED125x40, ACEDS125x40, ACED125x45, ACEDS125x45, ACED125x50, ACEDS125x50, ACED125x55, ACED125x60, ACE125x70, ACED125x75, ACED125x80, ACED125x90, ACED125x100, ACED125x110, ACED125x120, ACED125x125, ACED125x150, ACED125x175, ACED125x200, ACED125x225, ACED125x250, ACED125x275, ACED125x300

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí ACED125 Airtac, đường kính trong xilanh 125 mm, hành trình xilanh từ 5mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn