Xilanh ACED100 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén ACED100 Airtac

Model: ACED100x5, ACEDS100x5, ACED100x10, ACEDS100x10, ACED100x15, ACEDS100x15, ACEDS100x20, ACED100x25, ACEDS100x25, ACED100x30, ACEDS100x30, ACED100x35, ACEDS100x35, ACED100x40, ACEDS100x40, ACED100x45, ACEDS100x45, ACED100x50, ACEDS100x50, ACED100x55, ACEDS100x55, ACED100x60, ACEDS100x60, ACED100x75, ACEDS100x75, ACED100x80, ACEDS100x80,  ACED100x90, ACEDS100x90, ACED100x100, ACEDS100x100, ACED100x110, ACEDS100x110, ACED100x120, ACEDS100x120, ACED100x125, ACED100x125S, ACED100x150, ACEDS100x150, ACED100x175, ACEDS100x175,  ACED100x200, ACEDS100x200, ACED100x225, ACEDS100x225, ACED100x250, ACEDS100x250, ACED100x275, ACEDS100x275, ACED100x300, ACEDS100x300

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí ACED100 Airtac, đường kính trong xilanh 100 mm, hành trình xilanh từ 5mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn