Xilanh ACE125 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén ACE125 Airtac

Model: ACE125x5, ACES125x5, ACE125x10, ACES125x10, ACE125x15, ACES125x15, ACE125x20, ACES125x20, ACE125x25, ACES125x25, ACE125x30, ACES125x30, ACE125x35, ACES125x35, ACE125x40, ACES125x40, ACE125x45, ACES125x45, ACE125x50, ACES125x50, ACE125x55, ACES125x55, ACE125x60, ACES125x60, ACE125x70, ACES125x70, ACE125x75, ACES125x75, ACE125x80, ACES125x80, ACE125x90, ACES125x90, ACE125x100, ACES125x100, ACE125x110, ACES125x110, ACE125x120, ACES125x120, ACE125x125, ACES125x125, ACE125x150, ACES125x150, ACE125x175, ACES125x175, ACE125x200, ACES125x200, ACE125x225, ACES125x225, ACE125x250, ACES125x250, ACE125x275, ACES125x275, ACE125x300, ACES125x300

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí ACE125 Airtac, đường kính trong xilanh 125 mm, hành trình xilanh từ 5mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn