Xilanh ACE50 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén ACE50 Airtac

Model: ACE50x5, ACES50x5, ACE50x10, ACES50x10, ACE50x15, ACES50x15, ACE50x20, ACES50x20, ACE50x25, ACES50x25, ACE50x30, ACES50x30, ACE50x35, ACES50x35, ACE50x40, ACES50x40, ACE50x45, ACES50x45, ACE50x50, ACES50x50, ACE50x55, ACES50x55, ACE50x60, ACES50x60, ACE50x70, ACES50x70, ACE50x75, ACES50x75, ACE50x80, ACES50x80, ACE50x90, ACES50x90, ACE50x100, ACES50x100, ACE50x110, ACES50x110, ACE50x120, ACES50x120, ACE50x125, ACES50x125, ACE50x150, ACES50x150, ACE50x175, ACES50x175, ACE50x200, ACES50x200, ACE50x225, ACES50x225, ACE50x250, ACES50x250

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí ACE50 Airtac, đường kính trong xilanh 50 mm, hành trình xilanh từ 5mm – 250mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn