Xilanh ACE63 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén ACE63 Airtac

Model: ACE63x5, ACES63x5, ACE63x10, ACES63x10, ACE63x15, ACES63x15, ACE63x20, ACES63x20, ACE63x25, ACES63x25, ACE63x30, ACES63x30, ACE63x35, ACES63x35, ACE63x40, ACES63x40, ACE63x45, ACES63x45, ACE63x50, ACES63x50, ACE63x55, ACES63x55, ACE63x60, ACES63x60, ACE63x70, ACES63x70, ACE63x75, ACES63x75, ACE63x80, ACES63x80, ACE63x90, ACES63x90, ACE63x100, ACES63x100, ACE63x110, ACES63x110, ACE63x120, ACES63x120, ACE63x125, ACES63x125, ACE63x150, ACES63x150, ACE63x175, ACES63x175, ACE63x200, ACES63x200, ACE63x225, ACES63x225, ACE63x250, ACES63x250

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí ACE63 Airtac, đường kính trong xilanh 63 mm, hành trình xilanh từ 5mm – 250mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn