Xilanh ACE40 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén ACE40 Airtac

Model: ACE40x5, ACES40x5, ACE40x10, ACES40x10, ACE40x15, ACES40x15, ACE40x20, ACES40x20, ACE40x25, ACES40x25, ACE40x30, ACES40x30, ACE40x35, ACES40x35, ACE40x40, ACES40x40, ACE40x45, ACES40x45, ACE40x50, ACES40x50, ACE40x55, ACES40x55, ACE40x60, ACES40x60, ACE40x70, ACES40x70, ACE40x75, ACES40x75, ACE40x80, ACES40x80, ACE40x90, ACES40x90, ACE40x100, ACES40x100, ACE40x110, ACES40x110, ACE40x120, ACES40x120, ACE40x125, ACES40x125, ACE40x150, ACES40x150, ACE40x175, ACES40x175, ACE40x200, ACES40x200

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí ACE40 Airtac, đường kính trong xilanh 40 mm, hành trình xilanh từ 5mm – 200mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn