Xilanh MID16 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MID16 Airtac

Model: MID16x10, MID16x10S, MID16x15, MID16x15S, MID16x20, MID16x20S, MID16x25, MID16x25S, MID16x30, MID16x30S, MID16x40, MID16x40S, MID16x50, MID16x50S, MID16x60, MID16x60S, MID16x75, MID16x75S, MID16x80, MID16x80S, MID16x100, MID16x100S, MID16x125, MID16x125S, MID16x150, MID16x150S, MID16x160, MID16x160S, MID16x175, MID16x175S, MID16x200, MID16x200S, MID16x250, MID16x250S, MID16x300, MID16x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MID16 Airtac, đường kính trong xilanh 16mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn