Xilanh MID12 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MID12 Airtac

Model: MID12x10, MID12x10S, MID12x15, MID12x15S, MID12x20, MID12x20S, MID12x25, MID12x25S, MID12x30, MID12x30S, MID12x40, MID12x40S, MID12x50, MID12x50S, MID12x60, MID12x60S, MID12x75, MID12x75S, MID12x80, MID12x80S, MID12x100, MID12x100S, MID12x125, MID12x125S, MID12x150, MID12x150S, MID12x160, MID12x160S, MID12x175, MID12x175S, MID12x200, MID12x200S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MID12 Airtac, đường kính trong xilanh 12mm, hành trình xilanh từ 10mm – 200mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn