Xilanh MID20 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MID20 Airtac

Model: MID20x10, MID20x10S, MID20x15, MID20x15S, MID20x20, MID20x20S, MID20x25, MID20x25S, MID20x30, MID20x30S, MID20x40, MID20x40S, MID20x50, MID20x50S, MID20x60, MID20x60S, MID20x75, MID20x75S, MID20x80, MID20x80S, MID20x100, MID20x100S, MID20x125, MID20x125S, MID20x150, MID20x150S, MID20x160, MID20x160S, MID20x175, MID20x175S, MID20x200, MID20x200S, MID20x250, MID20x250S, MID20x300, MID20x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MID20 Airtac, đường kính trong xilanh 20mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn